Ydelser

HEINE LUND PEDERSEN

PSYKOLOG, SPECIALIST OG SUPERVISOR I NEUROPSYKOLOGI

YDELSER

Nedenfor finder du en nærmere beskrivelse af de ydelser, som jeg kan tilbyde.

PSYKOLOGISKE UNDERSØGELSER

SUPERVISION

Undersøgelse af neuropsykologiske eller personlighedsmæssige problemstillinger

Relevant for kommunale aktører, private og som led i diagnostisk udredning

Undersøgelsen indebærer interview, testning, brug af spørgeskemaer, samt eventuel inddragelse af pårørende. Undersøgelsen munder ud i en skriftlig rapport, og jeg lægger stor vægt på dels at beskrive relevante behandlingstiltag og dels at formidle i et forståeligt sprog. En undersøgelse inkluderer en mundtlig tilbagemelding.

En psykologisk undersøgelse er relevant i mange sammenhænge. Jeg har stor erfaring med vurdering af begavelse, kognition og personlighed både indenfor normalområdet, ved medfødt eller erhvervet hjerneskade, ved neurologiske lidelser (f.eks. demens, epilepsi) eller ved psykiske lidelser (f.eks. autisme, ADHD, skizofreni, angst og misbrug). Ikke mindst laver jeg undersøgelser af borgere med dobbeltdiagnostiske problemstillinger.

UNDERVISNING

Supervision af psykologer, behandlingspersonale, bostøtter mv.

Relevant for alle, der udreder eller i kontakt med borgere med kogntive problemstillinger

Jeg giver supervision til tværfagligt personale, for eksempel pædagoger, sygeplejersker, socialrådgivere eller sosu-assistenter, som i deres arbejde er i kontakt med borgere, der har kognitive vanskeligheder, psykiske problemstillinger eller et rusmiddelforbrug. Supervisionen baserer sig på en neuropsykologisk forståelse kombineret med metoder fra kognitiv terapi og systemisk teori. Jeg lægger særlig vægt på det almenmenneskelige nærvær, humor og respekt for forskelligheder.

Herudover tilbyder jeg supervision af psykologer under uddannelse. Det kan være på vej til autorisation, til et specialistniveau eller som led i en specialpsykologuddannelse.


Undervisning af psykologer, læger og tværfagligt personale

Relevant for alle private og offentlige kursusudbydere

Jeg holder meget af at undervise, og jeg har altid været meget optaget af at formidle på et niveau, der er tilpasset tilhørerne. Det gælder hvad enten man er psykolog i forvejen eller at man stort set aldrig har beskæftiget sig med hjerne eller psyke før. Derfor er min undervisning engageret, og fagligheden er krydret med konkrete eksempler fra hverdagen. Jeg underviser i mange forskellige temaer, men omdrejningspunktet er den neuropsykologisk forståelse og de behandlingemetoder, der knytter sig hertil. Temaerne kunne være dobbeltdiagnose, psykisk lidelse, rusmidler eller specifikke hjerneskadefølger. Der kan være tale om en halv eller en hel dag eller et forløb.

Jeg tilbyder psykologsamtaler i form af terapi, der tager udgangspunkt i kognitive behandlingsmetoder.  Jeg tilbyder også psyko-edukative samtaler, hvilket for eksempel kan give en øget forståelse af hjerneskadefølger eller af en given diagnose.

PSYKOLOGISKE SAMTALER

KONTAKTOPLYSNINGER


Navn: Heine Lund Pedersen

Adresse: Rosenvangs Alle 222E,

                8270 Højbjerg

Email: heinelund@pedersen.mail.dk

Telefon: 2494 6364

CVR: 29347832

Samtaler og samtaleforløb

Relevant for private og ved kommunale forløb

© Copyright. All Rights Reserved.

HELT UFORPLIGTENDE


Du er altid velkommen til skrive en mail eller ringe med et spørgsmål. Du kan være sikker på, at jeg kontakter jeg dig hurtigst muligt.