Priser

PRISER


Generelt vil jeg anbefale, at du henvender dig til mig for at høre nærmere om det præcise indhold af ydelserne og sammenhængen med prisen.

Nedenstående priser er derfor vejledende. 

YDELSER

Kr. 13-19.000,00

PSYKOLOGISKE UNDERSØGELSER

Kan foretages i klinikken, på bostedet, på jobcentret eller hos borgeren


Der er ikke en fast pris på undersøgelser, fordi en undersøgelses kompleksitet og dermed timeforbruget varierer meget fra sag til sag. Formålene med en undersøgelse kan være vurdering af begavelse, vurdering af kognition, vurdering af personlighed, overvejelser om diagnose, prognose, samt forslag til skånevilkår og støttende tiltag.

UNDERVISNING OG FOREDRAG

Kan være timebaseret, samt halve eller hele dage


Der er ikke en fast pris på undervisning, fordi der er stor forskel på behovet for forberedelse og dermed timeforbruget.  Den nævnte pris er for hele dage.

Kr. 11-18.000,00


SUPERVISION

Individuelt eller som gruppe


For psykologer: Fast timepris for individuel supervision er 1200,00 og for gruppesupervision er timeprisen 1750,00

For andre faggrupper: Fast timepris for grupper til og med 7 deltagere (1750,00). Ved mere end 7 deltagere er timeprisen 1950,00

Kr. 12-1.950,00

SAMTALER ELLER PSYKO-EDUKATION

Foregår typisk i klinikken


Du skal være opmærksom på, at jeg ikke har ydernummer, hvorfor jeg ikke modtager samtaler med lægehenvisning. Mange mennesker har dog mulighed for tilskud til psykologbehandling via deres egen forsikring eller via Sygesikring Danmark.

Kr. 1100,00

KONTAKTOPLYSNINGER


Navn: Heine Lund Pedersen

Adresse: Holme Møllevej 37, 8260 Viby J.

Email: heinelund@pedersen.mail.dk

Telefon: 2494 6364

CVR: 29347832

LOOK CLOSER

© Copyright. All Rights Reserved.

Naturbillederne på disse sider er inspireret af de engelske ord for spiring ("sprouting") og beskæring ("pruning").

Disse engelske termer anvendes ofte i forbindelse med nervebanernes vækst i hjernen, samt ved nervebanernes degeneration. Derfor står sprouting og pruning centralt i vores mulighed for læring og udvikling. 

HELT UFORPLIGTENDE


Du er altid velkommen til skrive en mail eller ringe med et spørgsmål. Du kan være sikker på, at jeg kontakter jeg dig hurtigst muligt.