Om Heine

HEINE LUND PEDERSEN

PSYKOLOG, SPECIALIST OG SUPERVISOR I NEUROPSYKOLOGI

ARBEJDSMARKEDSERFARINGER

UDDANNELSER

Titler og certificeringer


2003 Psykolog

2006 Autorisation

2011 Specialist i neuropsykologi, voksne

2014 Supervisor i neuropsykologi

2018 VISO-specialist


Jeg er certificeret bruger af Present State Examination (PSE), Autism Diagnostic Observation Schedule (ADOS) og NEO PI-R. Herudover har jeg stor erfaring med brug af andre diagnosespecifikke redskaber, ratingscales og interviewguides. Aktuelt er jeg klinisk ekspert for Pearson i udviklingen af den danske udgave af WAIS-V.


Jeg er medlem af Dansk Psykolog Forening og Selskabet af Danske Neuropsykologer, herunder har jeg været fagnævnsrepræsentant i en årrække.


I uddannelsen til neuropsykolog er man forpligtet på ansættelser i både neurologien, neurorehabiliteringen og i psykiatrien. Jeg har siden 2003 haft følgende ansættelser:


Neurologi og neurorehabilitering (2003-2010)

Neurologisk Afdeling Viborg, Hammel Neurocenter, Hjerneskadecentret Aarhus og Vejlefjord Neurocenter. 


Psykiatrien i Risskov (2010-2018 )

Videnscenter for Rusmiddelpsykiatri, Ambulatorium for ADHD og Neuropsykiatrisk Klinik.

Centralt i ansættelserne var den kognitive udredning ved forskellige psykiske lidelser, behandlingsvejledning samt deltagelse i diffentialdiagnostiske udredninger. 


Siden 2006 har jeg haft privat praksis på deltid, og siden 2018 på fuld tid. Det har medført mange spændende opgaver indenfor forskellige områder:


Undervisningsopgaver for psykologer

Specialpsykolog- og specialistuddannelseskurser (Assessment, diffentialdiagnostik indenfor F0, F1, F7, F8, F9, neuropsykologisk testmetode samt kurser i specifikke ratingscales og kognitive test, for eksempel WAIS IV, WMS III, BRIEF-V). Herudover temaeftermiddage for psykologer og læger, for eksempel om neuropsykiatri.


Undervisningsopgaver for tværfagligt personale

Gennem mange år tilknyttet som underviser på dobbeltdiagnoseuddannelser, samt afholdt temadage om dobbeltdiagnose (hjerneskade/misbrug/psykiatri). Jeg har undervist på mange forsorgshjem, socialpsykiatriske botilbud, for kommunale bostøtter, samt holdt oplæg på konferencer for ergo- og fysioterapeuter, speciallærere og misbrugsbehandlere.


Psykologiske undersøgelser

Stor erfaring med arbejdsmarkedsrettede, neuro- og personlighedspsykologiske undersøgelser til især kommunalt brug. Mine undersøgelser er grundige med overvejelser om diagnostiske og kausale sammenhænge, samt i høj grad forslag til socialpædagogiske tiltag. 


Supervision

Har siden 2003 varetaget supervision af behandlingspersonale i neurorehabiliteringen. I de senere år særligt for socialpsykiatrisk og pædagogisk personale, for eksempel ved forsorgshjem, samt for bostøtter og mestringsvejleder. Jeg superviserer også neuropsykologer under uddannelse, samt andre psykologer, der foretager kognitiv udredning. KONTAKTOPLYSNINGER


Navn: Heine Lund Pedersen

Adresse: Rosenvangs Alle 222E,

                8270 Højbjerg

Email: heinelund@pedersen.mail.dk

Telefon: 2494 6364

CVR: 29347832

© Copyright. All Rights Reserved.

HELT UFORPLIGTENDE


Du er altid velkommen til skrive en mail eller ringe med et spørgsmål. Du kan være sikker på, at jeg kontakter jeg dig hurtigst muligt.